Chế độ bảo hành này có hiệu lực trong thời gian bảo hành, thực hiện những công việc sửa chữa gây ra bởi khiếm khuyết của vật liệu và tay nghề công nhân trong khi xe được vận hành bình thường. 1. Nhà bảo hành HINO nhận bảo hành cho mọi xe HINO mới với điều kiện vận hành trong phạm vi lãnh thổ nước Việt Nam. * HINO được hiểu là Công ty liên doanh HINO MOTORS VIỆT NAM. * Xe HINO do HINO MOTORS VIỆT NAM sản xuất lắp ráp bao gồm cả xe tải và xe buýt HINO